Scenery of Yulong Snow Mountain in Lijiang City, China's Yunnan
(2019/04/22)